Generalforsamling aflyst

Coronaen-krisen kradser nu så meget, at nye restriktioner er indført - herunder forsamlingsforbud for grupper på over 10 personer .
Det betyder, at vi har besluttet at aflyse vores generalforsamling (GF) d. 21/11.
I stedet gennemfører vi en mail-baseret generalforsamling. :

I uge 48 udsender vi på mail i hele det fulde GF-materiale med bl.a. flg. punkter:
Valg, regnskab 2020, budgetforslag 2021, beretning, tilmelding og program for Pj-cup 2021, Sommer Cup, indkomne forslag etc.
Derfor: Har I forslag/ ideer I ønsker fremsat på GF, bedes I sende dem på mail til Ole K senest 9/11.

Fra uge 48 og frem til ca. 5/12 forventer vi så på mail (til Ole K og Otto), at få medlemmernes godkendelse af det fremsendte materiale
og evt. kommentarer og ændringsønsker
SAMT evt. til- og frameldinger til PJ-Cup 2021.
Herefter fremsender vi så på mail relevante beslutninger, ændringer og tilføjelser til det udsendte materiale- herunder holdene til PJ-Cup.

Info fra materialet, der kommer, som er værd at vide allerede nu:

PJ-Cup 2021 bliver uden Tour de Bastrup og derfor på højst 4 etaper
og uden frokost på Ganløse Kro, men måske med afstands-kaffe&kage
samt præmieuddeling ved sidste etape i april.
Til gengæld bliver gebyret for deltagelse på 0 kroner.
Årsag: afbrydelse af 2020.cuppen samt fraværet af krofrokost også i 2021.