Generalforsamling 2019

Dagsorden for Generalforsamling - lørdag 23/11- 2019 kl. 15.00 hos Citroên Albertslund 

1. Valg af dirigent og referent. (Forslag: Bo)
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (se bilag)
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019. (se bilag)
4. Budgetforslag 2020 - herunder fastsættelse af gebyrer og kontingent. (se bilag)
4a Tøjbeholdning (se bilag). Forslagom tøjindkøb: fremlægges mundtligt.

5. Behandling af andre indkomne forslag

a)Vi har 30 års jubilæum 25/11 2020. ( se også Beretningen)
Forslag: Vi forslår det fejres behørigt i forbindelse med generalforsamlingen 2020

b)Nye medlemmer. En kandidat: Ture.
Forslag:Anbefales varmt. - Kendt af mange for det gode og hurtige. Er tilmeldt PJ-Cup som A-rytter 

c)Skal hverdagstræning tirs- og torsdage kl. 9.30 fortsætte?
Forslag:Ja, som hidtil, men med kortere distancer i vintermånederne

d)Skal vi fortsætte med vores spinning-arrangement  i 2020?
Forslag/DebatJA, gerne allerede i januar. Evt køres et Mallorca-bjerg?

e)PJ Cup 2020.
Forslag:Regel- og ruteændringer, datoforslag mv. (se Korte bilag)

f) Sommer Cup 2020.
ForslagDebat: Sommer Cup afdelinger? (se Korte bilag)

g) Andre forslag – fx fra medlemmerne og bestyrtelsen

6. Valg
a. Valg til bestyrelsen. (fx genvalg)
b. Valg af suppleanter. (fx genvalg)
c. Valg til underudvalg. (underudvalg haves ej)
d. Valg af 1) revisor og 2) revisorsuppleant. (Forslag 1: Hans/ Forslag 2: Hans)

7Den Vigtigste Dagsorden
a. Lodtrækning til holddannelsen i PJ Cup 2020.
Husk på forhånd at tage stilling til din seedning og placering som hold eller individuel rytter.
(kan ses på vedlagte korte bilag)
b. Uddeling af præmier til vinderne i årets Sommer Cup samt lodtrækning om trøstpræmier.
c. Tøj: Prøve og køb af lagertøj. (kan også gøres i pauser under generalforsamlingen)

11. Eventuelt– hvad vi har glemt – og hvad der ellers er…

Ole/2019

 

Dagsorden

Bilag

Regnskab

Beretning